fbpx

Angiologické vyšetření

Angiolog poskytuje specializovanou angiologickou péči, která je zaměřena na vyšetřování, léčení a sledování nemocných s chorobami cév a dále na vyšetřování a léčbu rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.

Angiolog vyšetřuje, léčí a doporučuje další vyšetřovací a léčebné postupy (například katetrizace periferních tepen nebo doporučení k operaci varixů).

Poskytujeme konzultace týkající se interně-cévní problematiky.

5000 Kč